Veilig werken met elektra

Het elektriciteitsnetwerk in uw woning is van erg groot belang, u wilt immers dagelijks gebruik kunnen maken van de televisie, de oven in de keuken of de lampen van uw slaapkamer. Toch besteden weinig woningbezitters aandacht aan het onderhouden van het elektriciteitsnetwerk in huis. Bent u van plan om het elektriciteitsnetwerk binnenkort zelf te onderhouden, of wilt u een bestaand elektriciteitsnetwerk uitbreiden? Het is in dit geval erg belangrijk dat u dit op een veilige manier doet. Aan het uitvoeren van werkzaamheden rond uw elektriciteitsnetwerk zitten namelijk de nodige gevaren. U moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat u een schok krijgt of dat u te maken krijgt met een stroomstoring in huis.

Een meterkast veilig uitbreiden

Wanneer u van plan bent om binnen een korte tijd een groot stroomverbruiker op uw elektriciteitsnetwerk aan te sluiten, zal het in de meeste gevallen noodzakelijk zijn om uw meterkastĀ uit te breiden. Zo voorkomt u dat u te maken krijgt met een overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. Als gevolg van een overbelasting kan een stroomstoring ontstaan, die vaak lastig te verhelpen is. Om een meterkast uit te breiden is het belangrijk dat u de hoofdschakelaar omschakelt, zodat u het risico op een schok vermijdt. Daarbij is het van groot belang dat de nieuwe groep op de juiste manier wordt aangesloten.

Mocht de stop van de nieuwe groep vrijwel direct springen als u de hoofdschakelaar weer inschakelt, dan is het sterk aan te bevelen om de hulp van een erkende elektricien bij u in de buurt in te roepen. Zo weet u namelijk zeker, dat de nieuwe groep alsnog op de juiste wijze wordt aangesloten.

Mogelijke gevolgen van onveilig werken met elektra

Als u niet op de juiste manier omgaat met het elektriciteitsnetwerk in uw woning, dan kan dit vergaande gevolgen hebben. In het ergste geval krijgt u te maken met een kortsluiting, waarna een brand kan volgen. Stelt u zich eens voor dat er in uw woning een brand uitbreekt door onveilig werken met elektra!