Uitvoeringsadviezen

Projectgebonden uitvoeringsadviezen

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van projecten wordt door medewerkers van bouwbedrijven vaak in een vroeg stadium gesignaleerd dat een project risico’s bevat. Soms kunnen die risico’s door de medewerkers zelf worden verkleind, soms ook niet. Een expert van Brunsbouw zal aan de hand van de opgestelde risicoanalyse aangeven hoe (een deel van) een project wel kan worden uitgevoerd, welke materialen, mensen, hulpmiddelen, aanpassingen in planning, begroting of bouwplaatsorganisatie nodig zijn. Meestal is een expertbijeenkomst voor een projectgebonden advies binnen 2 weken te organiseren.

Uitvoeringsadviezen op het werk

Tijdens de uitvoering van een bouwproject worden bouwplaatspersoneel en de uitvoerder geconfronteerd met situaties waar zij een oplossing voor moeten vinden. Op basis van hun kennis en ervaring lossen zij dat meestal goed en snel op. Er echter situaties of uitvoeringsfouten waarvoor niet direct een oplossing wordt gevonden. In dat laatste geval neemt een bedrijf contact op met B.E.N. Na het eerste contact met Brunsbouw komt binnen 1 tot 3 dagen een expert van Brunabouw op de bouwplaats.