Ontwerp en bouw

DE ONTWERPER EN BOUWER

Brunsbouw vult geen bestekken in, maar ontwikkelt en voert projecten uit vanaf de eerste ontwerpschets tot en met de realisatie en de nazorg. Brunsbouw bouwt voor zowel de particuliere als de zakelijke markt, in een zodanige combinatie van materialen, procedures en technieken dat gedetailleerde standaard oplossingen worden geboden.

Brunsbouw realiseert dus danige projecten dat een toelaatbare flexibiliteit in maatvoering, detaillering en materiaalkeuze mogelijk is om voor iedere opdrachtgever een markant ontwerp neer te zetten, waarin de identiteit van de toekomstige bewoners gestalte is gegeven. Daarmee speelt Brunsbouw in op de behoefte van een groeiend aantal opdrachtgevers om zich met een functioneel, maar ook opvallend ontwerp te onderscheiden.

Brunsbouw realiseert haar projecten op basis van een turn-key gedachte: de koper heeft vanaf het eerste initiatief tot en met de bouw en de nazorg slechts met één partner te maken, die daarbij de verantwoordelijkheid voor het hele project draagt.Brunsbouw probeert de afstemmingsproblematiek die de traditionele organisatie in de bouw vaak kenmerkt, bewust te vermijden door niet op de aanbestedingsmarkt te opereren. De architecten van Brunsbouw zijn tevens verantwoordelijk voor de door Brunsbouw aangedragen eigen technische oplossingen.

Doordat Brunsbouw zelf de ontwikkelaar is en de verantwoordelijkheid draagt voor het gehele project, ontloopt de opdrachtgever verrassingen van technische, financiële en organisatorische aard. Tot haar opdrachtgevers mag Brunsbouw bedrijven, overheid, woningbouwverenigingen en particulieren rekenen. Voor de uiteindelijke realisatie van een project wordt samengewerkt met de hoofdaannemer, diverse co-makers en vaste onderaannemers.