Welkom

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN ?

Brunsbouw ontwerpt voor zowel de particuliere als de zakelijke markt, in een zodanige combinatie van materialen, procedures en technieken dat gedetailleerde standaardoplossingen worden geboden.

Brunsbouw ontwerpt dusdanige projecten dat een toelaatbare flexibiliteit in maatvoering, detaillering en materiaalkeuze mogelijk is om voor iedere opdrachtgever een markant ontwerp neer te zetten, waarin de identiteit van de toekomstige bewoners gestalte is gegeven.

Daarmee speelt Brunsbouw in op de behoefte van een groeiend aantal opdrachtgevers om zich met een functioneel, maar ook opvallend ontwerp te onderscheiden. Brunsbouw realiseert haar projecten op basis van een turn-key gedachte: de opdrachtgever heeft vanaf het eerste initiatief tot en met de bouw en de nazorg slechts met één partner te maken, die daarbij de verantwoordelijkheid voor het hele project draagt.

De architecten en schilders van Brunsbouw zijn verantwoordelijk voor de door Brunsbouw aangedragen eigen technische oplossingen.

Doordat Brunsbouw zelf de bestekschrijver is en de verantwoordelijkheid draagt voor het hele project, ontloopt de opdrachtgever verrassingen van technische, financiële en organisatorische aard. Tot haar opdrachtgevers mag Brunsbouw bedrijven, overheid, woningbouwverenigingen en particulieren rekenen.